RAKENNUSMITTAUS

Rakennusmittaus

Rakennusmittaukset ja etenkin niiden laatu ovat merkittävä tekijä rakennusprojektin onnistumisen kannalta. Rakennusmittaukset ja niistä saatava tieto, käyttö ja dokumentointi ovat olennainen osa rakennusprojektin laadunvarmistusta sen eri vaiheissa.

Rakennusmittaukset luovat myös tärkeän pohjan suunnittelijoille, arkkitehdeille sekä rakennusyrittäjille.


hyvä huomioida:

Rakennus- ja laitosmittaukset suoritetaan takymetrin ja GNSS:n avulla. Toimitamme mittaukset toivotussa koordinaatiojärjestelmässä asiakkaillemme sähköisessä muodossa.

Rakennusmittaus ja projektimittauspalveluihimme kuuluvat myös jo olemassa olevien teiden, kunnallistekniikan ja rakennusten mittaukset. 

MITTAUSPALVELUMME:

  •     Kunnallistekniikka
  •     Tontit- ja kiinteistöt
  •     Pintavaaitukset
  •     Katu- ja tielinjat
  •     Rakennukset
  •     Paalut ja perustukset
  •     Louhintamittaukset
  •     Johtokartoitukset
  •     Massa- ja määrälaskennat

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä!

 0102006890
 info@trgroup.fi

 

Mittaustyönjohtajamme varmistaa tarjouspyynnön saatuaan, että asiakkaamme saavat juuri oikeat mittauspalvelut projektillensa, oli kysessä pienempi tai suurempi hanke.

Tarjouskäsittelyssä selvitämme jo tilaajaan toivoman aikataulun, ja kuten kaikessa toiminnassamme, tilaaja voi luottaa siihen, että noudatamme sovittuja ehtoja, myös aikataulua.

   -Asiakkaidemme asialla

     TR Group Finland Oy

Toiminta-alueenamme koko suomi


Hinnat aina tarjouksen mukaan


Luotettavaa ja tehokasta palvelua