SUUNNITTELUPALVELUT

  

"Kun valitset TR Group Finland Oy:n yhteistyökumppaniksesi, valitset vankan ammattitaidon ja laajan kokemuksen."

  

Suunnittelupalvelut

 

 

TR Group Finland hoitaa korjaushankkeenne kokonaisvaltaisesti, on kyseessä esim. julkisivusaneeraus tai linjasaneeraus.

TRG:n huippuasiantuntijat räätälöivät juuri teille sopivan palvelukokonaisuuden ja eri osa-alueiden ammattilaiset hoitavat suunnittelun luotettavasti arkkitehtisuunnittelusta rakennustekniseen ja talotekniseen suunnitteluun. Tarvittaessa hoidamme projektinjohdon kokonaisuudessaan esiselvitysvaiheesta urakan luovutukseen. Meiltä saat kokonaisvaltaista palvelua kuntoarviosta ja tutkimuksista alkaen.

 

 

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu on jokaisen korjaus- ja uudisrakennushankkeen ensimmäinen ja tärkein työvaihe. Selvitämme sekä dokumentoimme hankkeen sisällön ja laajuuden sekä mahdolliset vaihtoehtoiset ratkaisut ja toteutustavat. Hankesuunnittelussa määritetään tilaajan tarpeet, toteutukselle asetettavat kustannus- ja aikatauluraamit sekä laatuvaatimukset.

 

Korjaussuunnittelu

Onnistunut suunnittelu helpottaa toteutusta. Huolellisella korjaussuunnittelulla voidaan pidentää rakennuksen käyttöikää ja lisätä asumisviihtyvyyttä. Teemme mm. julkisivujen, parvekkeiden, linjasaneerauksien, vesikattojen, salaojien ja asuntojen märkätilojen korjaussuunnittelua ja -suunnitelmia.

 

Arkkitehtisuunnittelu

Palvelualueemme kattavat asunto-, toimitila- ja julkisen rakentamisen suunnittelun sekä maankäytön suunnittelun. Ensisijaisia suunnittelun lähtökohtiamme ovat käyttäjälähtöisyys ja rakennusteknisesti onnistuneet ratkaisut. Näiden vaatimusten täyttyessä syntyy kaunista ja laadukasta arkkitehtuuria, joka kestää aikaa ja toimii muuntojoustavasti. Mallinnamme lähes kaikki projektimme kolmiulotteiseksi rakennusmalliksi, mikä antaa valmiudet suunnitteluratkaisuja havainnollistavaan visualisointiin ja IFC-standardin mukaiseen tietomallintamiseen.

 

 

 


 

Toiminta-alueenamme koko suomi


Hinnat aina tarjouksen mukaan


Luotettavaa ja tehokasta palvelua