PALVELUMME

Vuositarkastuksen ennakkotarkastus

Uudiskohde mielletään usein turvalliseksi sijoitukseksi, missä voidaan elää huoletonta elämää vuosikymmeniksi eteenpäin. Tämä on monen ihmisen mielikuva, mutta valitettavasti näin ei aina ole.

Rakentamisen ja valvonnan laatu ovat puhuttaneet ihmisiä jo useampia vuosia, eikä turhaan. Vuosittain, kasvavissa määrin, todetaan vastavalmistuneissa rakennuksissa useita merkittäviä puutteita, sekä jopa törkeitä rakennusvirheitä. 

 

Ostajan asuntokaupan turvaa varten on laadittu rakentajan vakuusrahajärjestelmä, jossa on kolme erilaista vakuutta: Rakentamisvaiheen vakuus, rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus sekä perustajaosakkaan suorituskyvyttömyysvakuus. 

RS-kohteiden vakuuksista juuri rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus liittyy vuositarkastukseen ja on olemassa nimenomaan vuositarkastuksessa esitettyjen puutteiden korjaamisen vakuutena.

 Jotta vakuusoikeus säilytetään, tulee taloyhtiön laatia reklamaatiolista erityisen huolellisesti ja luovuttaa se myyjälle vuositarkastuksen yhteydessä!! 

 

MIKÄ ON VUOSITARKASTUS?

Vuositarkastus on asuntokauppalaissa on säädetty uuden asunnon vuositarkastus, joka perustajaosakkaan (rakennuttajan) tulee järjestää 12 – 15 kuukautta sen jälkeen, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi.

Asuntokauppalain ja sen velvoittavan pykälän alkuperäinen tarkoitus on ollut turvata asunnon ostajan asema. Ostajalla ja taloyhtiöllä on käytännössä vuosi aikaa havainnoida mahdollisia virheitä ja puutteita ja raportoida niistä perustajaosakkaalle (myyjälle) vuositarkastuksen yhteydessä. Mikäli virheitä ei havaita ajoissa, eikä niistä olla reklamoitu vuositarkastuksen yhteydessä, vapautetaan osa myyjän tallentamista vakuusrahoista, mitkä olisi ollut tarkoitettu näiden virheiden korjaamista varten. 

 

MIKÄ ON VUOSITARKASTUKSEN ENNAKKOTARKASTUS? 

Vuostarkastuksen ennakkotarkastus on taloyhtiölle suunnattu, ulkopuolinen ja puolueeton tarkastuspalvelukokonaisuus, jonka tarkoitus on suojata osakkeenomistajien oikeudellinen ja taloudellinen turva, missä löydetään kaikki ne rakennusvirheet, jotka kuuluvat rakentajan korjausvastuulle.

Ostajan ja taloyhtiön tulisi havannoida kaikki mahdolliset rakennusajan virheet perustajaosakkaalle (myyjälle) mutta harvemmin ne kaikki pystytään todellisuudessa havannoimaan, ilman ulkopuolista, alan ammattilaista tahoa. 

Vuositarkastus- ja vuosikorjausprosessin aikana tarkastetaan rakentajan luovuttama taloyhtiötä koskeva dokumentaatio ja huoltosopimukset. Taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvat tilat ja rakenneosat tarkastetaan. Erityisen huomion piirissä tässä ennakkotarkastuksessa ovat julkisivu- ja vesikattorakenteet. 

Tehdyistä tarkastuksista laaditaan kattava raportti taloyhtiön käyttöön ennen vuositarkastustilaisuutta.

Vuosikorjausten aikana toimimme lisäksi korjaustöiden valvojana ja ennen kaikkea asunto-osakeyhtiön sekä asunnon omistajien edunvalvojana. Korjauksiin liittyvissä ongelmatilanteissa toimitaan neuvottelujen vetäjänä sekä ratkaisuesitysten koordinoijana. Ennakkotarkastuksen tavoite on toimia puoleettomana tahona ja varmistaa asunto-osakkeiden omistajien asuntokaupan turva.

Mikäli kohteesta löytyy rakennusvirheitä , voidaan korjaukset suorittaa rakentajan tallettamista vakuusrahoista, niin ettei asunto-osakkeiden omistajille tulisi korjauksista lisäkustannuksia. 

 

TYYPILLISET UUDISKOHTEEN RAKENNUSVIRHEET

Vakavimpia uudiskohteen rakennusvirheitä olemme löytäneet jälkeenpäin julkisivuista. Tämä johtuu usein siitä että vuositarkastuksen ennakkotarkastusta ei olla teetetty, missä olisi käyty henkilönostimen avulla tarkastamassa rakennustyön laatu ennen vuositarkastusta. Julkisivurakenteissa ilmenee liian usein puutekohtia, joiden kautta vesi pääsee ulkoseinärakenteiden kautta eristeisiin ja voi pitkällä aikajaksolla aiheuttaa vakavia kosteusongelmia, sekä mittavia kuluja taloyhtiölle.

Olemme havainneet virheitä myös salaojaputkien toteutustavassa, tai jopa niiden puuttumisesta kokonaan. Lisäksi kattorakenteet, kattopellitykset, heikot rakennusmateriaalit, tai näiden työn laatu ovat olleet puuttellisia. 

 

Ostajan ja taloyhtiö voi turvata omaisuutesa teettämällä vuositarkastuksen ennakkotarkastus. Meiltä saat alan laajimman osaamisen käyttöösi, koska olemme erikoistuneet juuri korjausrakentamisen kuntoarvoihin, kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitteluun! 

 

 

Meiltä saat aina luotettavaa palvelua! 

 

TR Group Finland Oy:n asiantuntijoiden avulla vuosikorjausprosessi suoritetaan ammattitaidolla ennakkotarkastuksesta aina korjaustöiden valvontaan ja hyväksymiseen asti - puolueettomasti ja luotettavasti.

 

      - Asiakkaidemme Asialla

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä!

 050 408 2170
 info@trgroup.fi

Toiminta-alueenamme koko suomi


Hinnat aina tarjouksen mukaan


Luotettavaa ja tehokasta palvelua