VALVONTA

"Kun valitset TR Group Finland Oy:n yhteistyökumppaniksesi, valitset vankan ammattitaidon ja laajan kokemuksen."

Valvonta

Työmaavalvonnalla on tarkoitus varmistaa urakoitsijoiden työsuoritusten sopimuksenmukaisuus.

Valvonta on rakentamisen työsuoritusten valvomista ja projektin johtamista. Valvojamme huolehtii, että rakentaminen on hyvän laadun mukaista ja että rakentaminen tapahtuu toimivien suunnitelmien ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. Työn valmistuttua valvoja huolehtii lopputarkastuksen ja mahdollisten jälkitarkastusten hoitamisesta.

Rakennuttajan yhteyshenkilö työmaalla on rakennusvalvoja, joka huolehtii, että asiat etenevät sovittujen suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. Työmaaprojektin edetessä rakennusvalvoja tarkastaa rakenteen kannalta tärkeiden työvaiheiden tekemisen. Näin rakenteesta saadaan mahdollisimman pienin kustannuksin toimiva ja kestävä. 

Valvonta-aineistona ovat suunnitelmat, työselitykset, urakkasopimukset ja muut hankkeen aikana syntyneet asiakirjat. Valvonta sisältää teknisen, taloudellisen, ja ajallisen valvonnan työmaalla


valvonta tuo säästöä

Tehokas ja tarkka valvonta varmistaa tavoitellun laadun ja korjaustyön onnistumisen. Ammattitaitoinen, tarkka ja oikeudenmukainen valvoja on sekä urakoitsijan että tilaajan kannalta tärkeä kumppani.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä!

 010 200 6890
 info@trgroup.fi

Toiminta-alueenamme koko suomi


Hinnat aina tarjouksen mukaan


Luotettavaa ja tehokasta palvelua